Vyberte jazyk:

   

+420 603 197 031
+420 737 214 868

Kontaktujte nás
Registrace

Obchodní podmínky a Souhlas se zpracováním osobních údajů

Obchodní podmínky

1. Dostupnost

Internetový obchod Ovčích teras (dále “eshop”) najdete na www.beee.cz/e-shop. Náš eshop je dostupný po celý rok, ale jednotlivé produkty (jako např. marmelády, paštiky, dipy…) jsou vždy dostupné pouze do vyprodání zásob.

Dárkové poukazy (na pasení ovcí, ubytování nebo základní kurz výroby sýra) si můžete objednat přes celý rok, nicméně jeho uplatnění je možné pouze v sezóně a to od března do listopadu. Může se stát, že sezónu zahájíme dříve, či naopak později, to samé platí i o konci sezóny. Vždy se však vzhledem k Vašemu poukazu domluvíme na konkrétní termín s Vámi či s obdarovaným. 

2. Objednávka

Produkty nebo dárkové poukazy z našeho eshopu je možné objednat emailem nebo přímo na www.beee.cz/e-shop. Celou Vaši objednávku přes náš eshop Vám obratem potvrdíme emailem.

2.1 ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávku zboží z našeho eshopu můžete zrušit bez udání důvodu do samotného odeslání objednávky. Zrušení objednávky po jejím odeslání už není možné.

Objednávku dárkového poukazu můžete zrušit bez udání důvodu do samotného odeslání poukazu. V případě úhrady bankovním převodem Vám peníze vrátíme zpět na Váš bankovní účet a to nejpozději do 14 pracovních dní.

V případě, že dárkový poukaz začnete čerpat, není možné objednávku zrušit, či požadovat vrácení peněz.

2.2 ZMĚNA OBJEDNÁVKY

Změnu objednávky je možné provést emailem na info@beee.cz nebo telefonicky, a to nejpozději do odeslání objednávky.

3. Cena

Ceny všech našich produktů i dárkových poukazů jsou uvedeny na našem eshopu přímo na www.beee.cz/e-shop

4. Platba

V případě osobního odběru můžete objednávku zaplatit na farmě Ovčí terasy v hotovosti nebo platební kartou.

Přijímáme tyto platební karty:

V případě odesílání objednávky na adresu je způsob platby automaticky dobírkou.

V případě dárkového poukazu řešíme platbu bankovním převodem na náš firemní účet. Ve výjimečných případech při zasílání dárkového poukazu fyzicky na adresu řešíme platbu dobírkou.

5. Doprava

Objednávky odesíláme po celé České republice přes Zásilkovnu s dopravní společností DPD. Objednávky odesíláme v režimu doručení na adresu v ČR. Zásilky do hmotnosti 5 kg i s dobírkou činí 109 Kč. Zásilky větších hmotností řešíme individuálně s klientem.

Dárkové poukazy zasíláme standardně emailem, ve výjimečných případech zasíláme poštou na dobírku. 

6. Záruka

Minimální trvanlivost jednotlivých položek jako jsou např. marmelády, paštiky, dipy je vždy uvedena na obalu konkrétního výrobku. Platnost našich dárkových poukazů je 1 rok od data vystavení a je uvedena na poukazu.

7. Reklamace

V případě reklamace nás prosím kontaktujte na telefon +420737214868, emailem na info@beee.cz a popište vadu. Poprosíme Vás i o přiložení fotografie, abychom si udělali lepší představu. Vaši reklamaci se budeme snažit vyřídit co nejrychleji, nejpozději však do 7 dnů od data obdržení reklamace.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJÚ 

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Petr Horáček (IČO: 45733422) se sídlem Němčičky 81, 691 07, Němčičky (dále jen „správce“).

•Emailová adresa na správce je info@beee.cz

•Telefonní číslo na správce je +420 737 214 868

•Korespondenční adresa na správce je Němčičky 81, Němčičky, 691 07, Česká republika

•Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

 

Proč osobní údaje zpracováváme?

Zpracování na základě plnění smlouvy nebo oprávněného zájmu

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom Vám mohli poskytovat naše služby, jako jsou naše produkty (marmelády, paštiky, dipy) a dárkové poukazy. Pro doručení produktů tedy potřebujeme znát Vaše jméno, příjmení, telefon, email a adresu pro doručení produktů. Stejně to je v případě dárkových poukazů.

Zpracování na základě plnění právních povinností

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu plnění právních povinností, nemusíme získat váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů.

•zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

•zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

•zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

•zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

 

Jaké osobní údaje zpracováváme?

•Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení a email

•Kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, tedy email, telefonní číslo a adresa (případně váš kontakt na sociálních sítích)

•Údaje o Vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o produktech, které jste si objednali, způsob jejich doručení a platby

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Pro odeslání kontaktního formuláře na webových stránkách Ovčích teras je potřeba vyplnit následující údaje

•Vaše jméno a příjmení

•Email

•Telefonní číslo

•Adresa

Tyto údaje používáme k tomu, abychom Vás mohli zpětně kontaktovat.

KONTAKT

Abychom s Vámi mohli komunikovat skrze dostupné komunikační kanály (např. email, Facebook Messenger, Instagram Direct) zpracováváme Vaše jméno, email a informace o Vašem profilu (Facebook, Instagram).

OBJEDNÁVKA

Pokud si na našich webových stránkách www.beee.cz/e-shop objednáte naše produkty nebo dárkový poukaz, pro realizaci objednávky zpracováváme následující osobní údaje.

 •Vaše jméno a příjmení

•Telefon

•Email

•Adresa

A volitelně za účelem fakturace název, sídlo a IČO společnosti.

COOKIES

Pro soubory cookies platí následující pravidla.

•Pravidla pro používání nebo zablokování cookies si může každý uživatel nastavit ve svém internetovém prohlížeči, čímž dává najevo svůj souhlas s jejich zpracováním.

•Uživatel si může nastavit povolení nebo odmítnutí veškerých nebo pouze některých souborů cookies (např. cookies třetích stran). Zablokování souborů cookies může mít negativní vliv na použitelnost webové stránky a služby.

•Na tomto webu je návštěvníkům, kteří souhlasí s umístěním cookies do svého prohlížeče prostřednictvím patřičného nastavení chování ke cookies jednotlivých prohlížečů umístěna informace od společnosti Facebook a Google.

 Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Komu osobní údaje předáváme?

Abychom mohli Vaši objednávku doručit, předáváme Vaše osobní údaje těmto společnostem, jde o jméno, příjmení, email, telefon a adresu pro doručení. 

•Zásilkovna

•Česká pošta s.p.

•DPD

Vaše osobní údaje můžeme za účelem jejich zpracování předat externí účetní.

Dále pak mohou být předány poskytovatelům komunikačních, účetních programů a webhostingových služeb. Příjemci osobních údajů mohou být v zemích mimo EU.

•Google Analytics

•ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o.

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

 

Kdo má přístup k osobním údajům?

Přístup k osobním údajům našich zákazníků mají pouze majitelé farmy Ovčí terasy.

 

Kde osobní údaje uchováváte?

Osobní údaje uchováváme na databázovém serveru webhostingu.

 

Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

K osobním údajům mají přístup jen majitelé farmy Ovčí terasy. Přihlášení do databázového serveru je podmíněno šifrovaným přihlášením.

 

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a následně po dobu přiměřenou k ochraně našich práv, uplatnění nároků z vadného plnění či odpovědnosti za způsobenou škodu.

V případě udělení explicitního souhlasu budeme Vaše údaje zpracovávat po dobu uvedenou v tomto souhlasu, nejdéle po dobu deseti let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán dříve. 

 

Jaká všechna práva máte?

Za podmínek stanovených v GDPR máte

•právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

•právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR

•právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

•právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

•právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

•právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na info@beee.cz.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

Motto

Nespočítané můžeš spočítat

Nevyřčené můžeš vyslovit

Neochutnané musíš ochutnat

Kontakt:
Farma: info@beee.cz
Petr Horáček: petr@beee.cz
Slávka Horáčková: slavka@beee.cz